бґлігінде елдіѕ табиєаты, маржан ґндірісі. Келесінде мўнай-газ ґндірісі, таєы бірінде болшаќ энергиясы. Мўнда елдіѕ ежелгі дјстїрі бўйымдарды ќына-.

  www.azskmg.kz

11 июл 2017 ... дјстїрі, табиєаты їндескен шара болє- анын баса айтќым келеді. Ресей јлемді таѕќалдыратын мўзжарєыш кемесі мен мўзтауларды ...

  www.azskmg.kz

...тјрбиешілік мїмкіндіктерін арттыру, јке шаѕыраќтыѕ ќорєаны, асыраушысы, аќылшысы, сондыќтан ќазаќ јулетініѕ ер азаматты баєалау, пір тўту дјстїрі одан јрі жалєасын табуы ќажет.

  lib.tarsu.kz

Ай сайын Ќазаќ тілінде сґйлесу кїндерін, таќырыптыќ јдебиеттер шолуын, авторлармен кездесу, Интернет презентациялар т.б ґткізу дјстїрі ґз жалєасын тапты.

  textarchive.ru

Ќазаќ халќыныѕ ўлттыќ дјстїрі мен салт-санасын сґз еткенде халыќтыќ психологияны, оныѕ ішінде адамныѕ жан дїниесініѕ тілдегі кґрінісі--јсіресе ќазаќ халќына тјн, ґмірдегі јртїрлі...

  collegy.ucoz.ru

О группе Участники Фото Видео Музыка Обсуждения. Рейтинг записи. Казактын салт дјстїрі бойынша уйленуге калай карайсыздар?

  my.mail.ru

Ўлттыѕ дјстїрі ўлтпен бірге жасасады.

  issuu.com

Беріктік дјстїрі мен неке салты. Мјѕгілік махаббат фјлсафасы. Єашыќтыќ сезім ћјм жыныстыќ тјрбие. Гигиеналыќ ћјм тазалыќ дјстїрі. “Ќыз сыны” ћјм “Жігіт сўлтаны” іс-шаралары.

  StudFiles.net

Ќазаќтыѕ дјстїрлі 1000 кїйі [Электронды ресурс]. CD 1 : Шыєыс Ќазаќстан кїйшілік дјстїрі, 2010 1 эл. опт. диск (CD-ROM) (Введено оглавление).

  shikardos.ru

Саќ јулетініѕ негізін ќалаушы Алып Ер Тоѕєа (Афрасиаб) деген дерек бар. Саќтар кґк тјѕіріне табынды. Оларды матриархаттыќ ел билеу дјстїрі саќталєан. Мысалы, Зарина, Томирис.

  freepapers.ru

солярлыќ. астральдыќ. ата-бабалар дјстїрі. шамандыќ. Тема вопроса: нет.

  shkolakz.ru

Шараны ќазаќ тілі їйірмесініѕ оќушылары Мендыбаева Линара жјне Швецова Лера атты балалар ќазаќтыѕ салт-дјстїрі бойынша «шашумен» ашты. Одан кейін ќўттыќтау сґз кезегі клуб...

  bilim-pavlodar.gov.kz

Мировые новости: