11 июл 2017 ... дјстїрі, табиєаты їндескен шара болє- анын баса айтќым келеді. Ресей јлемді таѕќалдыратын мўзжарєыш кемесі мен мўзтауларды ...

  www.azskmg.kz

бґлігінде елдіѕ табиєаты, маржан ґндірісі. Келесінде мўнай-газ ґндірісі, таєы бірінде болшаќ энергиясы. Мўнда елдіѕ ежелгі дјстїрі бўйымдарды ќына-.

  www.azskmg.kz

Ќазаќ халќыныѕ ўлттыќ дјстїрі мен салт-санасын сґз еткенде халыќтыќ психологияны, оныѕ ішінде адамныѕ жан дїниесініѕ тілдегі кґрінісі--јсіресе ќазаќ халќына тјн, ґмірдегі јртїрлі...

  collegy.ucoz.ru

Беріктік дјстїрі мен неке салты. Мјѕгілік махаббат фјлсафасы. Єашыќтыќ сезім ћјм жыныстыќ тјрбие. Гигиеналыќ ћјм тазалыќ дјстїрі. “Ќыз сыны” ћјм “Жігіт сўлтаны” іс-шаралары.

  StudFiles.net

солярлыќ. астральдыќ. ата-бабалар дјстїрі. шамандыќ. Тема вопроса: нет.

  shkolakz.ru

Ай сайын Ќазаќ тілінде сґйлесу кїндерін, таќырыптыќ јдебиеттер шолуын, авторлармен кездесу, Интернет презентациялар т.б ґткізу дјстїрі ґз жалєасын тапты.

  textarchive.ru

Саќ јулетініѕ негізін ќалаушы Алып Ер Тоѕєа (Афрасиаб) деген дерек бар. Саќтар кґк тјѕіріне табынды. Оларды матриархаттыќ ел билеу дјстїрі саќталєан. Мысалы, Зарина, Томирис.

  freepapers.ru

Ўлттыѕ дјстїрі ўлтпен бірге жасасады.

  issuu.com

Ќазаќтыѕ дјстїрлі 1000 кїйі [Электронды ресурс]. CD 1 : Шыєыс Ќазаќстан кїйшілік дјстїрі, 2010 1 эл. опт. диск (CD-ROM) (Введено оглавление).

  shikardos.ru

О группе Участники Фото Видео Музыка Обсуждения. Рейтинг записи. Казактын салт дјстїрі бойынша уйленуге калай карайсыздар?

  my.mail.ru

Шараны ќазаќ тілі їйірмесініѕ оќушылары Мендыбаева Линара жјне Швецова Лера атты балалар ќазаќтыѕ салт-дјстїрі бойынша «шашумен» ашты. Одан кейін ќўттыќтау сґз кезегі клуб...

  bilim-pavlodar.gov.kz

...тјрбиешілік мїмкіндіктерін арттыру, јке шаѕыраќтыѕ ќорєаны, асыраушысы, аќылшысы, сондыќтан ќазаќ јулетініѕ ер азаматты баєалау, пір тўту дјстїрі одан јрі жалєасын табуы ќажет.

  lib.tarsu.kz

Мировые новости: