uz.ijsc-online.org

miqdori gramm-ekvivalent deyiladi. Ekvivalent E, atom og'irligi ... Masalan, SO, da oltingugurt toʻrt valentlik va uning ... ekvivalent miqdorda reaksiyaga ...

  www.ziyouz.com

  uz.wikipedia.org

Onlara sabit valentli elementlər deyilir. Digər elementlər isə müxtəlif kimyəvi birləşmələrdə müxtəlif valentliyə malik olur. Onlara dəyişkən valentli ...

  az.wikipedia.org

  uz.scienceforming.com

Grammatik va lug'atshunoslikda valentlik juda muhim sanaladi. Valentlik masalasi, shuningdek til ta'limi uchun ham ahamiyli sanaladi. Chunki u, ayniqsa til ...

  www.myscience.uz

  answers.uz

О сервисе Прессе Авторские права Связаться с нами Авторам Рекламодателям Разработчикам...

  www.youtube.com

  ifazo.uz

olishi bo'yicha amaliy ko'nikma va malakalarini aniqlash maqsadida o'tkaziladi. ... Valentlik haqida tushuncha. Molekulalarning o ... Ekvivalentlik qonuni. Avogadro ...

  www.samdu.uz

valentlik, allotropiya, modda miqdori – mol. Molar massa. Molekulalarning o'lchami, nisbiy va absolut massasi. ... va ekvivalentlik qonuni, ekvivalent massa, ...

  uzbmb.uz

  mylab.uz

  www.test-uz.ru

15 сент. 2023 г. ... Ekvivalent | 3- mavzu. Kimyo TV · Playlist · 15:30. Go to channel · Valent elektronlar va bogʻlanish | Kimyo va hayot | Biologiya | Khan Academy ...

  www.youtube.com

  staff.tiiame.uz

Maqsad: ekvivalentlik masalasida ko'tarilgan muammoni aniqlash, ekvivalentlik darajalarining ahamiyatini belgilash, asliyat va tarjima matni o'rtasida ...

  cyberleninka.ru

1 окт. 2019 г. ... Dastlabki kimyoviy tushuncha va qonunlar 8-sinf Kimyo fani darsligi asosida 1-mavzu Reja: 1. Atomlar 2. Kimyoviy formula 3. Valentlik 4. Mol – ...

  arxiv.uz

... va h.k.). Mazkur omilning tor koʻlamda oʻzgarishiga chidamli turlar "steno" qoʻshimchasi bilan ifodalanadi (mas, stenotermlar, stenogalinlar). Kompleks ...

  uz.wikipedia.org

  cyberleninka.ru

... ekvivalent miqdorini almashinishi, siqib chiqarishi yoxud biriktirib olishi mumkin bo'lgan miqdor. E=Ar/b. Ekvivalent(E), Atom massa(Ar) va valentlik(b)

  uz.wikipedia.org

Page generated - 0.0394229889 (eb0c75f84b27ae3bd8dd432d8f21e08a)