12 окт. 2022 г. ... Ushbu maqolada xorijiy tillardan o'zbek tiliga kirib kelgan qurilish va muhandislikka oid atama va terminlarning qo'llanilishi, ...

  inlibrary.uz

12 июн. 2022 г. ... tillaridan, ayniqsa, fransuz, lotin tiliga oid terminlar salmoqli mikdorda, nemis va italyan tillaridan sanoqli miqdorda o'zlashtirilgan ...

  www.myscience.uz

... oid bir qancha terminlar paydo bo'lgan.Mazkur ... o'zbek tiliga ta'siri juda katta, buni asosan ... o'zbek tiliga asosan rus tili orqali oʻzlashgan bo'lsa ...

  www.academia.edu

fan tiliga oid terminlar muayyan qismining umumadabiy tilga kirishi ... terminlari, harbiy terminlar, yuridik terminlar, tibbiy terminlar ... terminlar o'zbek ...

  library.navoiy-uni.uz

22 июн. 2022 г. ... ... terminlari ham vujudga kelmoqda. O'tgan asrda turli sohalarga oid terminlar o'zbek tiliga rus tili orqali Yevropa tillaridan o'zlashgan bo ...

  zenodo.org

baynalmilal terminlar donor tilda qanday shaklda bo'lsa o'zbek tiliga ayni shu. shaklda tayyor tarzda qabul qilinadi. Masalan: budjet - budjet, kredit ...

  cyberleninka.ru

Ingliz tilidagi pedagogikaga oid terminlarni oʻzbek tiliga tarjima qilish bir necha sabablarga koʻra dolzarbdir. Bu sabablar quyidagilardir: ➤ har qanday ...

  www.sciencebox.uz

kuzatish, o'zbek tili leksik boyligida sohaviy terminlar ... Fan va texnikaga oid terminlar tizimining ... Asl o'zbekcha so'zlardan ayni tilga oid affikslar ...

  res.guldu.uz

O'zbek tilida musiqiy terminelementlarning shakllanishi va rivojlanishi ... oid teminlar, ulaming hosil. bo'lish usullari ... tiliga bunday musiqiy terminlar rus ...

  www.researchgate.net

Qaysi so'z turkumiga oid terminlar o'zbek terminologiyasining asosini tashkil etadi? A) fe'l. B) ot. S) sifat. D) ravish. 3. Alisher Navoiyning qaysi asarida so ...

  e-library.namdu.uz

Page generated - 0.4019539356 (f4b5d5954e39863dcefd037b81d8c72a)