multiurok.ru

Lug'atda barcha so'z turkumlariga oid tub va yasama so'zlar kiritilgan. ... oq terak. aberdevine [,acbodo'vam] n tog'chumchuq ... kok 'Jo:[ a tola ishonch bilan ...

  library.navoiy-uni.uz

... zlar alifbo tartibida to'q qora rang bilan ... terak aberdevine [,aeb9d9'vam] n zool. tog'chum- chuq ... ask [a:sk] v 1) so'ram oq; to ~ for it so'zl. o ...

  e-library.namdu.uz

2:50 18 Oq teragim - ko'k terak www.uzbaby.uz. 0:14 Zor oq terakmi kok terak молоцы.

  videomin.net

  www.uzpedia.uz

  uzhits.net

shimish; so'rish; yutish; singdirish; (mental) ber ilib ketganlik, sho'ng'ib ketgan- lik. abstain [ab'stem] v. o'zni tiymoq, o 'zn i to rtm o q . a b s te m io ...

  library.navoiy-uni.uz

О сервисе Прессе Авторские права Связаться с нами Авторам Рекламодателям Разработчикам...

  www.youtube.com

so'zlar yoki so'z birikmalarini topib, yozing. P ... Oq terakmi, ko'k terak? Omonyor ... Qofiya – she'riy asarlarda misralar oxirida ohangdosh so'z yoki so'z.

  fliphtml5.com

Видео автора «Онлайн школа» в Дзене: Bu sahifada Ona tilidan Oq terakmi, ko'k terak? mavzusidagi video darsni bepul ko'rishingiz mumkin.

  dzen.ru

qoilanadigan so'zlar majmui boiib, ular sof leksik dialektal so'zlar hisobianadi. ... o'rpang (ekilniagan yer), oq ... ko'k-kok! singari. 23. /q-g'. Ix/ hodisasi ...

  kutubxona.samduuf.uz

Bir tovush bilan farq qiladigan so'zlar: ot – ol, ol – oq, oq - osh, osh – ov, ov – oz, oz – on, on – or, or – os, os – och, och – og' , og' - ox; oz – iz, iz – ...

  portal.guldu.uz

Oq terakmi ko'k terak. Children's music · 2023. Preview. PREVIEW. 3:07. Oq Terakmi, Ko'k Terak? 10.

  music.apple.com

  hitmos.me

  imlo.uz

... so'zlar o'zlashib kirgan. Buni quyidagi missollarda ko'rishimiz mumkin. 1 Avaxta – Hauptwache ( nemis tilida) qamoq uyi, qamash joyi, turma. “Oq podshoning ...

  api.scienceweb.uz

  zhetysu-gov.kz

Norxo'jayevaning “O'zbek tilining eskirgan so'zlar o'quv lug'ati”, B.Mengliyev, B.Bahriddinova, O'.Xoliyorov,. M.Zaripova va M.Xushvaqtovning “O'zbek tilining ...

  n.ziyouz.com

— Kok kol-da uchta! — deb xitob qildi. — Biri bizda ... Qirg'oq ustiga chiqqandan so'ng: — Keyin nima bo ... Yuqoridagi gap-so'zlar bilan sizni zeriktirmadimmi?

  maktab35kosonsoy.zn.uz

O‗zbek tilining fonetik vositalariga nimalar kiradi? Tayanch tushunchalar lug‟ati. Fonema – so'zlar, morfemalar va grammatik shakllarning tovush qobig'ini, ...

  portal.guldu.uz

Page generated - 0.0375511646 (bfd26b8e56feebcb6473b435e5bc5b1d)